Παθολογικό ιατρείο - Μαρούσι

Στο ιατρείο μας μπορείτε να απευθυνθείτε για διερεύνηση και αντιμετώπιση γενικών παθολογικών θεμάτων και χρόνιων νοσημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, διενεργείται λήψη λεπτομερούς ιστορικού, κλινική εξέταση και συνταγογράφηση παρακλινικών εξετάσεων και φαρμακευτικής αγωγής εφόσον απαιτείται.
Επιπλέον, οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο διενέργειας προληπτικού ελέγχου (check-up), μαζί με οδηγίες σχετικά με τον ενδεικνυόμενο, βάσει ηλικίας και κατάστασης υγείας, εμβολιασμό.

Μετά από εξέταση, χορηγούνται πιστοποιητικά υγείας για πρόσληψη/διορισμό, άθληση, χορήγηση/ ανανέωση διπλώματος οδήγησης.

- Μέλος του Δικτύου Affidea
- Συμβεβλημένο ιατρείο με τον ΕΔΟΕΑΠ

Image

Παθολόγος Φρόσω Κωνσταντίνου στο Μαρούσι

Image

Παθολογικό ιατρείο Φρόσω Κωνσταντίνου Παθολόγος

Image

Παθολογικές εξετάσεις Φρόσω Κωνσταντίνου

Image

Ειδικός παθολόγος Φρόσω Κωνσταντίνου ιατρείο

Image

Παθολογικό ιατρείο Μαρούσι Αττικής

Image

Παθολογική εξέταση ασθενούς με στηθοσκόπειο