Υπέρβαρο θεωρείται ένα άτομο του οποίου το σωματικό βάρος είναι πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Αυτό προσδιορίζεται υπολογίζοντας το Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ο οποίος ισούται με το σωματικό βάρος (σε kgr)/ ύψος2 (σε m2 ).

Υπέρβαρο λοιπόν θεωρείται ένα άτομο με τιμές BMI 25- 29,9 kgr/m2 .
Παχύσαρκο θεωρείται ένα άτομο όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος είναι τουλάχιστον 30 kgr/m2.

Η νοσογόνος παχυσαρκία ορίζεται ως BMI τουλάχιστον 40 kgr/m2 (ή τουλάχιστον 35 kgr/m2 επί παρουσίας συνυπαρχουσών παθήσεων). Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση είναι χρήσιμη κλινικά, ωστόσο οι κίνδυνοι που απορρέουν από την παχυσαρκία επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας.