Προσυμπτωματικός έλεγχος για διαφόρων τύπων καρκίνο (cancer screening)

Στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλικία, το ατομικό αναμνηστικό και το οικογενειακό ιστορικό, θα πρέπει να διενεργούνται ορισμένες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο για καρκίνο μαστού και τραχήλου της μήτρας.

Πρωτογενής πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου

Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, η έλλειψη φυσικής άσκησης, η δυσλιπιδαιμία, η αρτηριακή υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν μείζονες παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου (στεφανιαία νόσος, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά), οι οποίοι, ωστόσο, είναι δυνητικά τροποποιήσιμοι μέσω θεραπευτικών αλλαγών στον τρόπο ζωής (Therapeutic Life Changes) ή και φαρμακευτικής αγωγής.

Πρόληψη νοσημάτων

Δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη βέλτιστη συχνότητα περιοδικών τακτικών ιατρικών επισκέψεων. Απουσία χρόνιων προβλημάτων υγείας ή άλλων ιατρικών ενδείξεων, έχει προταθεί, βάσει Αμερικανικών Οδηγιών, η εξέταση στο πλαίσιο “check-up” κάθε τρία χρόνια για άτομα ηλικίας έως 49 ετών και ετησίως για εκείνα ηλικίας 50 ετών και άνω. Η συμβουλευτική πάνω σε θέματα προληπτικής ιατρικής μπορεί να αποτελεί μέρος μιας τέτοιας επίσκεψης “check-up”.