Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου

Τα εμβόλια έναντι πνευμονιοκόκκου είναι δύο ειδών: το συζευγμένο (PCV13) και το πολυσακχαριδικό (PPSV23). Όσον αφορά στο γενικό πληθυσμό, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω πρέπει να λαμβάνουν και τα δύο είδη εμβολίου, αρχικά το PVC13 και μετά από ένα έτος το PPSV23. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί το PPSV23, ακολουθεί το PCV13 ένα έτος αργότερα.

Κατηγορίες

Εμβολιασμοί ενηλίκων

Πρέπει να διενεργούνται βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλικιακή ομάδα και τα υποκείμενα προβλήματα υγείας. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη διενέργεια εμβολίου.


Παρακάτω παρατίθεται το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων, 2024

Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων 2024 

Κατηγορίες